Trường An
NHÀ PHỐ LIỀN KỀ ĐƯƠNG 30 LINH ĐÔNG
21/08/2018 728 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT:
NHÀ PHỐ PHONG CÁCH HOÀNG GIA TẠI ĐƯỜNG
05/06/2018 787 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 60
ĐẤT THỔ CƯ NGAY CHỢ HIỆP BÌNH, SÁT ĐẠI
10/01/2018 495 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 80
ĐẤT THỔ CƯ ĐƯỜNG Ụ GHE - TAM PHÚ
02/01/2018 797 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 52
ĐẤT THỔ CƯ SAU LƯNG CHUNG CƯ 4S - LINH
26/12/2017 768 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 54
ĐẤT ĐẸP ĐƯỜNG 30, ĐỐI DIỆN CHUNG CƯ 4S
23/12/2017 522 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 57

;