Trường An

TẦM NHÌN

Công ty TNHH Bất Động Sản Đất Trường An phấn đấu trở thành nhà phân phối Bất Động Sản hàng đầu tại khu vực Đông Sài Gòn.

SỨ MỆNH

Không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm bất động sản chất lượng, đóng góp vào sự an cư lâu dài của khách hàng và sự phát triển bền vững của Quận và Thành phố.

Đối với thị trường: cung cấp sản phẩm hoàn thiện phục vụ nhu cầu chính đáng của khách hàng.

Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác, cổ đông, luôn không ngừng nổ lực để gia tăng giá trị đầu tư lẫn nhau.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc ngày càng tiện nghi, chuyên nghiệp, chú trọng đóng góp của từng  cá nhân đối với công ty, nâng cao thu nhập, giúp thay đổi cuộc sống của từng nhân viên, đề cao sự công bằng, minh bạch trong từng chính sách.

Đối với xã hội:  hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đề cao chữ Tâm của nhà kinh doanh trong hoạt động kinh tế, tích cưc hưởng ứng những Chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước.

;