Trường An

Cập nhật gần đây

CƠ HỘI ĐẦU TƯ GIÁ GỐC TẠI P. BÌNH CHIỂ
06/04/2019 146 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 55
DỰ ÁN MẶT TIỀN ĐƯỜNG 12 TAM BÌNH CƠ HỘ
03/01/2019 154 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 400
ĐẦU TƯ SINH LỜI NGAY TẠI KDC TRƯỜNG AN
24/11/2018 90 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 100
SIÊU DỰ ÁN ĐƯỜNG 24 LINH ĐÔNG HIỆN THỰ
11/10/2018 304 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 44
DỰ ÁN MẶT TIỀN KÊNH BA BÒ - NGÔ CHÍ QU
01/08/2018 247 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 68
DỰ ÁN KDC ĐƯỜNG SỐ 1 LINH XUÂN - THỦ Đ
11/07/2018 1401 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 60
DỰ ÁN KDC MẶT TIỀN ĐƯỜNG 32 - LINH ĐÔNG
11/06/2018 183 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 98
DỰ ÁN KHU DÂN CƯ TRÍ THỨC CAO ĐƯỜNG NG
05/06/2018 214 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 60
ĐẤT THỔ CƯ NGAY CHỢ HIỆP BÌNH, SÁT ĐẠI
10/01/2018 140 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 80
ĐẤT SỔ HỒNG RIÊNG ĐƯỜNG SỐ 10 HIỆP BÌN
10/01/2018 217 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 54
ĐẤT THỔ CƯ ĐƯỜNG Ụ GHE - TAM PHÚ
02/01/2018 254 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 52
ĐẤT THỔ CƯ SAU LƯNG CHUNG CƯ 4S - LINH
26/12/2017 204 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 54
ĐẤT ĐẸP ĐƯỜNG 30, ĐỐI DIỆN CHUNG CƯ 4S
23/12/2017 156 Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh DT: 57

;