Trường An

LOẠI BỎ NHIỀU QUY ĐỊNH BẤT HỢP LÝ VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Thị Thúy Diễm loai-bo-nhieu-quy-dinh-bat-hop-ly-ve-kinh-doanh-bat-dong-san
LOẠI BỎ NHIỀU QUY ĐỊNH BẤT HỢP LÝ VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Nhiều điều kiện bất hợp lý trong Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị sẽ được Bộ Xây dựng xem xét bãi bỏ.

Bộ Xây dựng vừa trình đề cương sửa đổi, trong đó một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 sẽ được sửa đổi theo hướng loại bỏ nhiều quy định về ngành nghề môi giới bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Cụ thể:

Theo quy định hiện hành, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã với số vốn pháp định tối thiểu là 20 tỉ đồng. Tỉ lệ vốn tối thiểu này vấp phải nhiều phản ứng tuy nhiên vẫn được áp dụng vào luật. Hiện nay, cả Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 đều bãi bỏ quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp khi thành lập. Trong khi đó, quy định về vốn pháp định vẫn được giữ lại trong Luật Kinh doanh bất động sản là chưa phù hợp nên cần phải sửa đổi theo hướng loại bỏ.


Dự kiến Bộ Xây dựng sẽ bãi bỏ nhiều quy định bất hợp lý về kinh
doanh bất động sản. Ảnh minh họa: oceanlaw

Một quy định khác trong Luật Doanh nghiệp 2014 là doanh nghiệp khi mới thành lập thì chưa bắt buộc phải yêu cầu về điều kiện kinh doanh. Theo đó, điều kiện kinh doanh cụ thể chỉ áp dụng khi doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong khi đó, trong Luật Kinh doanh bất động sản lại có quy định yêu cầu cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề. Do đó, nếu muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản thì doanh nghiệp phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Quy định này được cho là không cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong Luật sửa đổi nói trên cũng đề cập việc có thể sẽ bãi bỏ quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản. Nguyên nhân là vì trên thực tế, các cá nhân môi giới cũng được có quyền tham gia hoặc được ủy quyền mua/bán bất động sản, đây là một hoạt động kinh doanh thông thường nên không thể cấm.

Theo dự kiến, điều kiện sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động cũng sẽ được Bộ Xây dựng xem xét loại bỏ.

Bộ Xây dựng nhìn nhận, những quy định có tên trong danh sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản nêu trên là không cần thiết, bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp, chẳng hạn áp dụng điều kiện kinh doanh quá mức cho một ngành nghề kinh doanh bình thường hoặc đặt ra nhưng thiếu tính thực tế. Do đó, việc sửa đổi, bãi bỏ những quy định này là hợp lý và cần thiết đối với các doanh nghiệp/cá nhân/tổ chức hành nghề kinh doanh/môi giới bất động sản.

(Theo TBKTSG Online) 

;